translitt.
      suomeksi
  pieni
   kursiv.
kirjaimen
nimi
Kaunokir-
joitusmallit
А = A  a = а а [a]   A a =
Б = B  b = б б [бэ]   B b =
В = V  v = в в [вэ]   V v =  
Г = G  g = г г [гэ]   G g =
Д = D  d = д д [дэ]   D d =
Е = JE, E  je. e = е е [е]   JE, E je, e =
Ё = JO, O  jo, o = ё ё [ё]   JO, O jo, o =
Ж = ZH  zh = ж ж [жэ] soinnill. suhu-s   ZH zh =  
З = Z  z = з з [зэ] soinnillinen s   Z z =
И = etu-I  i = и и [и] etu-i   I i =
Й = J, I  j, i = й й и краткое, lyhyt i   J I j i =
К = K  k = к к [кa]   K k =
Л = L  l = л л [эл]   L l =
М = M  m = м м [эм]   M m =
Н = N  n = н н [эн]   N n =
О = O  o = о о [o]   O o =
П = P  p = п п [пэ]   P p =
Р = R  r = р р [эр]   R r =
С = S  s= с с [эс]   S s =
Т = T  t= т т [тэ]   T t =
У = U  u = у у [у]   U u =
Ф = F  f = ф ф [эф]   F f =
Х = H  h = х х [xa]   H h =
Ц = TS  ts = ц ц [цэ]   TS ts =
Ч = TSH, T  tsh, tš = ч ч [чэ]   TSHT tsht =
Ш = SH,Š  sh, š = ш ш [шa] suhu-s   SH sh =
Щ = SHTSH, ŠTŠ  shtsh, štš = щ щ [щa] t ei äänny!   SHTSH shtsh =
Ъ   ъ ъ твёрдый знaк, kova merkki     
Ы = I, Y   i, ї, y = ы ы [ы] taka-i  I, Y i, y =
Ь   ь ь мягкий kнaк, pehmennysmerkki  
Э = E  e = э э э оборотное, käännetty e   E e =
Ю = JU  ju = ю ю [ю]   JU ju =
Я = JA ja  = я я [я]   JA ja =